ISAM elektronika d.o.o.

Gora 23 D
1218 Komenda


tel: 041 612 631
e-mail: info@isam.si

Alarmni sistemi

alarm_predstavitev

 

Ponujamo najmodernejše elemente varovanja. Od cenovno ugodnejših za manjše objekte (stanovanja, hiše, vikendi...), kot tudi zahtevnih aplikacij za večje objekte (banke, podjetja...).

 

Elementi: Alarmna centrala, šifrator (kodirnik), žični in brezžični senzor, bariera, GSM modul, panik tipka, magnetni kontakt, zunanja in notranja sirena, termični javljalnik dima, optični javljalnik dima, požarna tipka, indikatorji odprtosti vrat, selektivni mikrofoni, blagajniška past.

 

Blagovne znamke: Crow, NetworX, AlarmCom, Paradox, Eldes, Bosch, Siemens in DSC (Design Secure Connection).

 

Priklop, programiranje in servis: Imate teža pri priklopu in konfiguraciji alarmnih naprav. S svojim strokovnim znanjem vam bomo z veseljem priskočili na pomoč.

Vsem elektroinštalaterjem nudimo posebne popuste, svetovanje in sodelovanje pri izvedbi tehničnega varovanja.

 

Alarmna centrala

centrala_crow centrala_caddxELDES

Alarmna centrala predstavlja glavno kontrolno enoto sistema. Njena funkcija je obdelava signalov, ki jih sprejema od senzorjev in tipkovnic, krmiljenje izhodov (sirene, luči,...) in prenos alarmnega signala. Vsak alarmni sistem je neodvisen od mrežnega napajanja. V primeru izpada centrala deluje normalno, za kar skrbi plinotesni akumulator.

 

Alarmne centrale se razlikujejo po številu področij in številu particij. Področje alarmne centrale pomeni vhod (od 4 do 128 con), na katerega se veže senzor alarmnega sistema (IR senzorji, magnetni kontakti, bariere, panik tipke,...), particija pa je ločen sistem (od 2 do 8), tako da lahko posamezen del alarmnega sistema deluje povsem samostojno.

 

Alarmna centrala ima vgrajen komunikator, ki omogoča vezavo na telefonsko linijo. Kam bo alarmna centrala klicala v primeru alarma je odvisno od nastavitev sistema. Centrala lahko pokliče nadzorni center ali privatno telefonsko številko (mobilni telefon ali stacionarno).

 

Nekatere centrale omogčaja nadzor preko pametnega telefona ali tablice.

 

Za učinkovito kontrolo delovanja imajo alarmne centrale tudi spomin dogodkov.

 

Ponujamo tudi centrale in sisteme Grade 3 po EN 50131 standardu.

 

 

Kodirnik - šifrator

sifrator_caddxsifrator_crowELDES_tipkovnica

NX_touchscreenParadox

Namenje so vklopu/izklopu sistema varovanja, pregled dogodkov ter progarmirnje centrale. Lahko so LED, LCD ali touch screen. Zaslona nas upozarja na napake v sistemu (izpad napetosti, slaba baterija...),  Na tipkovnici je tudi nekaj funkcijskih tipk kot so:
ARM – vklaplanje celotnega sistem
STAY – vklaplanje nočnega režima
BYPASS – izklop določenih vhodov (senzorjev)
PANIC – proženje panik alarma
CHIME – delovanje sistema, ko nas na prisotnost gibanja opozarja ton tipkovnice
Nekater izvedbe tipkovnic imajo ob strani tipke za neposredno klicanje policije, reševalne službe ali gasilcev.

 

 

Govorni modul

govorni_modul

Za lažje upravljanje in indetifikacijo alarmov se v alarmno centralo vgradi govorni modul, ki nam ob klicu pove mesto alarma, možno pa je tudi daljinsko vklapljati/izklapljati sistem, ter krmiliti izhode (centralno ogrevanje, luči, klima,...).

 

 

GSM modul

gsm_modul

Za klicanje (komunikacijo) se v primeru da v objektu ni prisotna analogna telefonska linija, uporabi GSM komunikator. Med drugim omogoča pošiljanje SMS sporočil in krmiljenje izhod (SMS sporočila).

 

 

Notranja, zunanja sirena

sirena

Namenjena je zvočnemu opozarjanju okolice na alarm, pri tem prestraši tudi vlomilca. Zunanja ima interno napajanje in lahko kljub prekinitvi napetosti normalno deluje. Vgrajeno ima tudi sabotažno stikalo za preprečitev odpiranja.

 

 

Brezžične rešitve

prenosna_tipkabrezzicni_modul

Alarmno centralo je možno nadgraditi z modulom za sprejem brezžičnih signalov in enostavno izgradnjo sistema brez žic. Tu se odpirajo nove možnosti za vklop/izklop sistem z daljincem, prenosne panik tipke, brezžični senzorji in kontakti, itd.

Povdarimo pa, da je žični sistem bolj varen in zagotavlja manj servisnih storitev (menjava baterij).

 

 

Detektorji za ogljikov monoksid, pline LPG/LNG (propan butan, metan)

 

detektor plin monoksid

Detektor ogljikovega monoksida služi zaznavanju in alarmiranju prisotnosti že precej majhnih količin ogljikovega monoksida v prostoru. Senzorje ogljikovega monoksida se montira na višino cca 1,5m, metana na strop, proban butana pa čim niže.

 

Ogljikov monoksid (CO) je brezbarven plin brez vonja, ki je gorljiv in IZREDNO STRUPEN. Je glavni produkt nepopolnega izgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik. Običajno nastane v prostoru kjer se toplotno energijo pridobiva z (nepopolnim) izgorevanjem plina, premoga,… CO se zadržuje pri tleh. Posebnost ogljikovega monoksida, pred drugimi izpušnimi produkti izgorevanja, ki nas dušijo je, da nas ogljikov monoksid uspava, postanemo omotični. Predolga izpostavljenost povzroči zastrupitev, ki najprej vodi v izgubo zavesti nato pa lahko tudi v smrt.

 

 

Detektorji za anestetike (uspavalni plin)

 

detektor za anestetike uspavalni plinVzorcna komora

Detektor za anestetike služi zaznavanju in alarmiranju prisotnosti že precej majhnih količin uspavalnih plinov (kloroform). Zaradi pojava kaznivih dejanj, ko storilci z vpihovanjem plina v sistem prezračevanja (rekuperacija) omamijo prisotne v objektu se lahko senzorji namestijo že takoj pri dovodu svežega zraka v objekt. Detektor sporoči prisotnost plinov alarmni centrali, ki sproži alarm in preko relejskih izhodov zaustavi sistem prezračevanja.

V prostoru se senzor montira tik nad tlemi.

 

 

Infrardeč senzor premikanja - enojna tehnologija

ir_senzorir_senzor360

So najbolj razširjen način za zaščito prostorov. Senzor uporablja infrardečo energijo. Signal, ki sproži alarm, je sprememba temperature znotraj žarka pokritja. Pri senzorjih je potrebno posebno pozornost posvetiti uporabljenemu infrardečemu elementu, neobčutljivosti senzorja na zunanje motnje (mobiteli, oddajniki,...) temperaturni kompenzaciji (sposobnost senzorja, da se prilagodi višanju temperature v prostoru in vseeno ohrani zaznavanje), možnosti prilagajanja polja pokritja z menjavo leč, digitalni obdelavi signala, ki zagotavlja stabilnost in zanesljivost delovanja ter sabotažni zaščiti senzorja, ki preprečuje nepooblaščeno odpiranje.

 

 

Senzor premikanja dvojne tehnologije

ir+wm_senzorir+wm_senzor2

Velikokrat je pri zahtevnejših aplikacijah zahtevana večja zanesljivost delovanja. V tem primeru se uporabljajo senzorji dvojne tehnologije. En senzor združuje v sebi dva elementa, infrardečega in mikrovalovnega. Za proženje alarma v tem primeru potrebujemo signal z obeh senzorjev; infrardeči zazna spremembo temperature, mikrovalovni pa vstop objekta v polje varovanja.

 

 

Senzor z "Antimask" tehnologijo

antimask_senzor

Senzor sproži alarm v primeru prekrivanja senzorja, ne glede na to, ali je sistem vključen ali ne. Funkcija je primerna zlasti v javnih prostorih, nakupovalnih centrih, bankah, kjer je enostaven dostop do senzorjev. Lahko so IR ali dvoje tehnologije.

 

 

Zunanji senzor premikanja

zunanji_ir

Pogoji delovanja infrardečega senzorja na odprtem prostoru so povsem drugačni kot v primeru notranje vgradnje. Vpliv sonca, vlage, živali in nizke temperature so dejavniki, ki jih ne smemo zanemariti. Za učinkovito zaščito brez lažnih alarmov priporočamo uporabo funkcije proti živalim, kar pomeni, da senzor nima spodnjega področja zaznavanja. Zunanji senzorji so ob pravilni postavitvi izredno učinkoviti, saj zaznavajo vlomilca pred vstopom v objekt. Lahko so priklopljeni na piskač in zunanje luči, ki vlomilca odvrnejo, nas pa opozorijo na premikanje.

 

 

Magnetni kontakt

magnetni_kontaktmagnetni_kontakt2

Ti uporabljajo za zaznavo magnetno polje, ki je v primeru odpiranja prekinjeno, kar proži alarm. Prednost magnetnih kontaktov je cenovno ugodna rešitev, enostaven način uporabe v nočnem režimu delovanja, manj lažnih alarmov, možnost gibanja v prostoru (kontakti na oknih). Slabost je veliko število kablov za učinkovito zaščito. Pri novogradnjah se pri dogovoru z izvajalci oken in vrat lahko inštalacij skrije v profile in je tako povsem skrita.

 

 

Bariere

bariera

Sestavljena je iz sprejemnika in oddajnika. Prekinitev obeh infrardečih žarkov sproži alarm. Bariere lahko uporabljamo za notranje ali zunanje aplikacije. Njihova uporaba bistveno pripomore k zanesljivosti alarmnega sistema.

 

 

Senzor povišane temperature

 

digitalni termostat

Senzorju določimo temperaturo pri kateri se sproži alarm. Primeren je predvsem za serverske sobe oziroma prostore v katerih se nahaja temperaturno občutljiva oprema.

 

 

Požarni senzor

pozarni_senzorpozarni_senzor2

Poznamo več tipov javljalnikov. Najpogosteje se uporablja optični. V kuhinji, kadilnicah, kjer je zaradi dima večja verjetnost lažnih alarmov se uporabi termičnega, ki reagira na spremembo temperature. Za učinkovito zaščito stanovanjske hiše priporočamo vgradnjo vsaj enega senzorja v vsako etažo. Požarni javljalniki so na centrali sprogramirani tako, da se sprožijo kljub temu če sistem ni vklopljen (24ur).

 

 

Selektivni mikrofon

gm_mikrofon

Mikrofon je očutljiv na udarce in zvoke, ki nastajajo pri vrtanju. Primeren je za zaščito bankomatov, dnevno nočnih trezorjem in trezorjev. Zaradi različnih okolij uporabe se mikrofonu pred začetkom delovanje nastavi nivo pri katerem se sproži alarm (zmanjšanje število lažnih alarmov).

 

 

Blagajniška past

blagajniska_past

Past je namenjena sprožitvi alarma z izvlekom denarja. Oseba lahko nevede za roparja pri pobiranju denarja iz blagajne sproži alarm.

 

 

Senzor loma stekla

senzor_loma_stekla

Senzor je občutljiv za zvoke loma stekla. Uporablja se ga v izložbah trgovin in prostorih kjer lahko pride do vloma skozi steklo.